Jakie są rodzaje aparatów do badania rezonansem magnetycznym?

Jakie są rodzaje aparatów do badania rezonansem magnetycznym?

Aparaty do rezonansu dzielimy na wysoko- i niskopolowe:

Urządzenia niskopolowe w większości przypadków są to aparaty otwarte, dedykowane dla pacjentów chorych na klaustrofobię. Zastosowanie znajdują także w przeprowadzaniu badań u pacjentów, u których występują przeciwwskazania do badania wysokopolowym rezonansem. Biorąc pod uwagę, że najważniejszym parametrem przy ocenie aparatu do rezonansu magnetycznego jest natężenie pola magnetycznego wyrażane w teslach, urządzenia niskopolowe, których maksymalna ilość tesli wynosi 1.0 dają dużo gorszą jakość badania w porównaniu z tymi wysokopolowymi.

Najbardziej powszechnymi aparatami są urządzenia 1.5 teslowe. Umożliwiają one wykrycie drobnych zmian niezauważalnych przy aparatach niskopolowych, a przy tym pozwalają na uzyskanie obrazów dużo lepszej jakości.

Na polskim rynku dostępne są również aparaty 3.0 teslowe. Tylko w niektórych przypadkach np. przy obrazowaniu bardzo drobnych zmian, bądź, kiedy mamy do czynienia z wysokospecjalistycznymi badaniami takimi, jak czynnościowe badanie mózgu mogą dać dokładniejsze obrazy, natomiast w większości przypadków badanie na 3.0 teslowym aparacie nie przyniesie nam specjalnych korzyści w kwestii jakości, w porównaniu ze sprzętem 1.5T.

Aparatem o najwyższym natężeniu pola jest urządzenie 7.0 teslowe. Jednak rzadko kiedy jest on wykorzystywany do badań dla pacjentów. Swoje zastosowanie znajduje głównie w prowadzeniu badań naukowych.

Scroll Up