Jakie są przeciwwskazania do wykonania badanie rezonansem magnetycznym??

Jakie są przeciwwskazania do wykonania badanie rezonansem magnetycznym??

Osoby, które mają wszczepione elektroniczne urządzenia w ciele, nie mogą być poddani badaniu rezonansem. Wytworzone pole może zaburzyć lub na stałe uszkodzić działanie takich urządzeń jak neurostymulator czy rozrusznik serca. Innym bezwzględnym przeciwwskazaniem są metalowe elementy znajdujące się w ciele pacjenta, w tym klipsy metalowe na naczyniach mózgowych (m.in. po operacji tętniaków) lub metalowe opiłki w okolicy gałki ocznej. Fale radiowe w połączeniu z silnym polem magnetycznym mogą spowodować wzrost temperatury, a w efekcie doprowadzić do oparzenia. Warto też zwrócić uwagę, iż badanie musi się odbyć w bezruchu pacjenta. Niemożność pozostania w tym stanie spowodowana m.in. chorobą Parkinsona może uniemożliwić jego przeprowadzenie. Dlatego też bardzo istotne jest, aby osoba udająca się na badanie zgłosiła się do personelu pracowni w razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii swojego bezpieczeństwa, a także przekazała wszelkie informacje mogące mieć wpływ na przebieg badania.

Scroll Up