Co to jest rezonans magnetyczny?

Co to jest rezonans magnetyczny?

Badanie rezonansem magnetycznym (z ang. Magnetic Resonance Imaging – MRI) – to nowoczesna, nieinwazyjna i bezbolesna forma techniki diagnostycznej. Obrazowanie tą metodą pozwala na uzyskanie informacji z wnętrza organizmu w jeden z najbardziej zaawansowanych sposobów. Przedstawia przekroje narządów wewnętrznych człowieka we wszystkich płaszczyznach, wykorzystując do tego magnetyczne właściwości ludzkiego ciała. Ciało człowieka zawiera protony wodoru, które po wprowadzeniu w silne pole magnetyczne ulegają namagnesowaniu. Cząsteczki wodoru grupują się i układają w określony, specyficzny sposób, który odczytywany jest przez komputer, dzięki któremu powstaje obraz diagnostyczny.  Badanie jest w pełni bezpieczne dla pacjenta. Zaletą w porównaniu do innej, wysokospecjalistycznej techniki radiologicznej, jaką jest tomografia komputerowa, jest brak konieczności stosowania szkodliwego promieniowania jonizującego.

Scroll Up